“Innovació en Salut i Social per respondre a la Dependència i a la Cronicitat”

Projecte d’Especialització i Competitivitat Territorial

“Innovació en Salut i Social per respondre a la Dependència i la Cronicitat”

Big data, Anàlisi, Gestió i Estratègia en Salut i Social

La Comarca del Bages gaudeix d’una sèrie de característiques molt avantatjoses per a propiciar un bon acompanyament de projectes centrats en la innovació en salut i social, i garantir el seu èxit i aplicació a d’altres territoris.

Equip:

logo ajuntament manresa transparent

Manresa, amb 78000 habitants és la capital del Bages i de la Catalunya central.

Objectiu: Coordinació, comunicació i difusió del Projecte PECT BAGESS

bagess pect althaia logo
althaia logo transparent

Una organització amb valors, orientats a satisfer les necessitats assistencials de les persones.

Objectiu: Nous models de relació i suport a la decisió basats en les TICs per nous abordatges de l’atenció integrada als pacients amb malalties cròniques.

bagess ampans logo
logo ampans transparent

Acompanyem i donem suport a les persones amb discapacitat intel·lectual o en situació de vulnerabilitat.

Objectiu: Creació d’eines de difusió i serveis al voltant de la dependència i la cronicitat.

logo bagess eurecat
logo eurecat transparent

Proveïdor de tecnologia innovadora a les empreses per tal de donar resposta a les seves necessitats d’innovació.

Objectiu: Eines TIC per l’atenció integrada dels pacients amb malalties cròniques – integració d’ecosistema pacient-cuidador-sistema assistencial sanitari i social-agents tecnològics- empresa

bagess fub logo
logo Umanresa transparent

Coneixements, serveis i recerca al cor de Catalunya.

Objectiu: Creació d’eines innovadores i de transferència de coneixement, acceleració, suport econòmic i mentoratge per l’acompanyament i viabilitat de nous productes i serveis en salut i social.

bagess idiap logo
logo idiap transparent

La recerca que et toca de prop, referents en Atenció Primària de Salut.

Objectiu: Laboratori d’estadística i anàlisi de la dependència i cronicitat del Bages

logo bagess sas
logo sas

Institució de referència, tan en atenció intermèdia com en dependència i assistència social.

Objectiu: Creació i desenvolupament de l’Observatori de la Dependència i la Cronicitat del Bages.

Projecte:

El Bages presenta un ecosistema de dimensió idònia per a abordar aquests reptes. Amb una població d’uns 175.000 habitants, però que dona servei a comarques veïnes el que augmenta a un potencial volum poblacional de més de 240.000 persones. Manresa, amb 78.0000 habitants és la capital de comarca i capital de la Catalunya Central, destaca com a centre cultural, comercial, empresarial i de serveis.

El Bages compta amb uns agents tecnològics i universitaris de primer ordre, un sistema sanitari i social altament integrat, i una administració pública que treballen de forma extremadament propera i àgil, i en connexió directa amb el teixit empresarial. Tanmateix, l’augment sostingut de envelliment i el sobre-envelliment poblacional, principal factor de risc de l’aparició i desenvolupament de la gran majoria de malalties cròniques, ha convertit el Bages en un dels territoris on l’impacte de la dependència i la cronicitat és més identificable.

Figura 1: Organigrama dels Ecosistemes d’Alta complexitat en Salut i Social al voltant de les persones dependents i afectats per malalties cròniques.
Font: pròpia

El projecte creat per a donar resposta a aquesta problemàtica creixent a l’entorns de la dependència i cronicitat, consta dels set objectius que podeu veure en l’apartat anterior, Equip.


Tots aquest objectius estan intimament relacionats, consten de diverses actuacions que s’autocomplementen i que podem esquematitzar de la següent manera:

El PECT acabarà, però deixarà un llegat d’estructures organitzatives creades per ell mateix, amb un funcionament i impacte en salut i social remarcable. Aquest serà el cas de l’Observatori de la Dependència i la Cronicitat del Bages, la plataforma d’emprenedoria “ehealthinking” (www.ehealthinking.com), l’organització de Business Angels de Manresa-Bages, la plataforma de participació ciutadana SMART Care Community o el Clúster d’Innovació en Salut i Social.


També sobreviurà al PECT el sistema de relacions organitzacionals creat des de la filosofia BAGESS, que seguirà interactuant i col·laborant en projectes comuns en salut i social, tant d’impacte en recerca, con en innovació o desenvolupament econòmic.


L’estructura del futur BAGESS, ja havent superat el PECT, es resoldrà seguint les següents relacions i fluxos: