jmir publicació

Publicació científica del protocol del laboratori d’estadística i anàlisi de la dependència i cronicitat

l’IDIAP Jordi Gol ha publicat el protocol de la creació del laboratori d’estadística i anàlisi de la dependència i cronicitat.

L’operació que duu a terme IDIAP Jordi Gol/ICS Catalunya Central vol donar resposta al repte: Com analitzem totes les dades i les fem útils, per proposar noves visions?

Les dades resultants de l’activitat dels diferents agents sanitaris i socials en dependència del Bages, suposen un repte analític que pot donar com a resultat l’evidència i l’aflorament de problemàtiques i necessitats concretes, així com històrics i previsions, o pautes i constants associades a la dependència i la cronicitat.

L’anàlisi d’aquestes dades suposa una matèria primera clau per validar tant les intervencions proposades per institucions assistencials com els productes i serveis d’empreses del sector, així com per proposar, gràcies a l’evidència, noves solucions a problemes concrets que s’han identificat. L’anàlisi rigorós de les diferents fonts de dades serà clau per generar activitat econòmica al voltant de la dependència i de la cronicitat.

Actuacions:

 1. Definició del marc legal, creació, anàlisis, homogeneïtzació i depuració per crear una base de dades de la dependència i cronicitat del Bages.
  • Identificació i definició de les dades essencials per dur a  terme el projecte.
  • Anàlisi del marc legal per compartir dades entre entitats. Proposició de convenis específics.
  • Creació de circuits d’intercanvi de dades en entorns seguritzats i anònims. Vigilància de la aplicació de la llei orgànica de protecció de dades als repositoris de dades i al seu ús.
  • Homogeneïtzació, depuració, integració i gestió de les dades generats per les diferents entitats participants al projecte.
 2. Identificació de  les necessitats de dades del sector públic i privat integrant les demandes del sector econòmic.
  • Registre i anàlisis de les necessitats i problemàtiques dels particulars. Integració de les demandes del sector econòmic.
  • Elaboració de metodologies d’anàlisi integratives entitats-usuaris.
  • Detecció de patrons i tendències associats a aquestes condicions.
 3. Revisió  de la evidencia científica i difusió de les noves propostes de serveis a la cronicitat i dependència de la comarca del Bages derivades de la anàlisis Laboratori d’estadística i anàlisi de la dependència i cronicitat del Bages.
  • Revisió de la evidencia científica per suggerir propostes de serveis i productes derivats de l’anàlisi de necessitats i problemàtiques associades a la dependència i la cronicitat.
  • Difusió, monitorització i avaluació dels resultats.

Difusió, monitorització i avaluació dels resultats. Teniu molta més informació en aquesta publicació científica que s’ha realitzat al Journal of Medical Internet Research i és accessible en aquest enllaç :

https://www.researchprotocols.org/2023/1/e46542