manresa ciutadana

Manresa Ciència Ciutadana, prova pilot.

En el marc del festival Clam de 2022 i dins del cicle de “Les altres Nomadland”, es va impulsar la participació ciutadana en la identificació i generació de solucions als problemes de dependència i cronicitat associats al sensellarisme, des d’un desenvolupament de metodologia científica i mitjançant un procés col·laboratiu, creatiu i participatiu. Les activitats realitzades constitueixen una prova pilot a petita escala del projecte “Bages Ciència Ciutadana” el qual té com principal objectiu mobilitzar a la xarxa de persones i agents vinculats/interessats en l’àmbit social de la Comarca del Bages per tal de reflexionar col·lectivament sobre les problemàtiques socials al territori.

En una primera fase, la prova va consistir en la projecció de la pel·lícula “Sin techo ni ley”, d’Agnès Varda, al CLAM per tal de visibilitzar i sensibilitzar sobre problemàtiques socials. Després de la projecció es va proposar als/a les assistents que restessin a la sala per tal de fer un petit debat sobre la situació del sensellarisme a Manresa. El debat es va articular entorn de la formulació de dues preguntes obertes; les respostes van estar recopilades i van servir per preparar les dinàmiques de la segona fase. Aquesta segona fase, es va realitzar a les instal·lacions de la Umanresa i va consistir en la realització d’una activitat participativa per aprofundir en els resultats del debat anterior. Amb tota la informació recopilada es va realitzar un informe que serà el punt de sortida per abordar nous plantejaments de necessitats i solucions als reptes identificats.

mapa de manresa

Aquesta prova forma part d’una de les accions de la Umanresa – FUB dins el Projecte d’Especialització i Competitivitat Territorial (PECT BAGESS). El PECT BAGESS està cofinançat per la Generalitat de Catalunya en el marc del programa FEDER de Catalunya 2014-2020.