mapa sistémic bages

Mapa sistèmic de la Cronicitat i la Dependència a la Comarca del Bages

En el marc del Projecte PECT BAGESS, la Umanresa – FUB va elaborar el Mapa Sistèmic en Salut i Social del Bages, una eina que posa les persones amb cronicitat i dependència de la comarca al centre i a partir d’aquí analitza totes les dinàmiques del sistema i les diferents relacions que s’estableixen entre tots els agents que hi intervenen. El document servirà com a guia per impulsar projectes que, a llarg termini, contribueixin a millorar la qualitat de vida de les persones en situació de dependència i cronicitat. També es pretén que aquests projectes permetin avançar en el desenvolupament econòmic del territori. L’empresa encarregada de l’elaboració del mapa va ser Reimagined Futures.  

Com a aspecte positiu, el mapa posa de relleu el gran sentit de comunitat de la comarca, així com la col·laboració i l’impuls a la recerca i la innovació tecnològica a la comarca. La lectura de les dades que aporta el mapa també permet constatar l’alt nivell de desintegració existent entre els sistemes de salut i social que hi ha a la comarca. També evidencia que en l’atenció de les persones amb cronicitat i dependència hi ha una elevada càrrega que recau en l’entorn familiar, fet que acaba repercutint en la salut tant de cuidadors com de persones dependents.

El mapa s’ha elaborat a partir de dades de recerca acadèmica del departament d’Innovació i Recerca d’UManresa i hi han intervingut més de 15 entitats i persones del territori, així com també experts i totes les institucions participants en l’agenda compartida del Bages en Salut i Socials.

El mapa es concep con un element dinàmic, que ha de servir de punt de partida perquè tots els agents involucrats i nous agents interessants en aquests temes, puguin continuar explorant les dinàmiques i potenciant el treball conjunt amb l’objectiu de garantir una millor qualitat de vida tant de la persona amb cronicitat i dependència com del seu entorn cuidador.

El mapa sistèmic en salut i social s’ha elaborat en el marc del Projecte d’Especialització i Competitivitat Territorial (PECT BAGESS) i és un dels exemples de treball en format d’agendes compartides que s’està impulsant des de la Universitat. El PECT BAGESS està cofinançat per la Generalitat de Catalunya en el marc del programa FEDER de Catalunya 2014-2020. Font: https://www.umanresa.cat/ca/comunicacio/noticies/mapa-sistemic-dependencia-cronicitat-bages