karolina grabowska

PECT BAGESS i Pla de Salut 2021-2025

Des del PECT BAGESS participem activament en l’elaboració del nou Pla de salut 2021-2025 de la Regió Sanitària Catalunya Central.
El Pla de salut de Catalunya 2021-2025 aprovat pel Govern el desembre de 2021, és l’instrument i marc de referència per a totes les actuacions públiques en matèria de salut dins l’àmbit de la Generalitat. El seu objectiu és millorar la salut i la qualitat de vida de la població. A la Regió Sanitària de la Catalunya Central tenim un doble repte: impulsar els objectius globals del Pla de salut, i alhora implementar accions concretes dirigides a la millora dels problemes de salut de la població del nostre àmbit d’actuació.
Col·laborem en la realització d’un document de bases que exposa els eixos del Pla de salut de Catalunya i que marquen el camí que ha de seguir la Regió Sanitària Catalunya Central per donar resposta al repte de millorar els resultats en salut i benestar de la població en base a la nostra idiosincràsia territorial. Cal adoptar una visió més àmplia de la salut, que va més enllà de l’absència de malaltia i que és el resultat de la relació entre les persones,
l’entorn físic i social.
Seguint amb la filosofia PECT BAGESS, volem incorporar noves formes de treball per aconseguir una atenció més integrada i resolutiva, i la necessitat de fer front de manera decidida a les desigualtats en salut i els seus determinants amb intervencions transversals.
Per a fer-ho, en el primer capítol del document es descriuran aquests principis ètics que inspiren el pla: el respecte per les persones, la justícia social i equitat, la cura de les persones i l’entorn, i l’eficiència i sostenibilitat.